سرور
پلان ۵۱۲ مگابایت
تومان80,000/ماهیانه
  میزان فضا 30GB

  CPUIntel Xeon E5-1650V2

  Ram 512 MB

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران DirectAdmin

  امکانات جانبی نامحدود
پلان ۷۶۸ مگابایت
تومان85,000/ماهیانه
  میزان فضا 35GB

  CPUIntel Xeon E5-1650V2

  Ram 768 MB

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران DirectAdmin

  امکانات جانبی نامحدود
پلان 1024 مگابایت
تومان100,000/ماهیانه
  میزان فضا 40GB

  CPUIntel Xeon E5-1650V2

  Ram 1 GB

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران DirectAdmin

  امکانات جانبی نامحدود
پلان ۲۰۴۸ مگابایت
تومان130,000/ماهیانه
  میزان فضا 50 GB

  CPUIntel Xeon E5-1650V2

  Ram 2 GB

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران DirectAdmin

  امکانات جانبی نامحدود
پلان ۳۰۷۲ مگابایت
تومان150,000/ماهیانه
  میزان فضا 75 GB

  CPUIntel Xeon E5-1650V2

  Ram3 GB

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران DirectAdmin

  امکانات جانبی نامحدود
پلان ۴۰۹۶ مگابایت
تومان170,000/ماهیانه
  میزان فضا 100 GB

  CPUIntel Xeon E5-1650V2

  Ram 4 GB

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران DirectAdmin

  امکانات جانبی نامحدود